Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 31, 2019

Linalie träffar Linda som i intervjun berättar hur hon genom en svår period fann just hopp genom lovsången.
 
Du får lyssna till samtalet mellan missionsdirektorerna som leder in på Ingemars resa till Indien och församlingsarbetet där. Nämns gör också Joachim Elsander, Tomas Andersson Wij citeras och såklart ÄRA som är i fullgång nu i helgen.
 

LÄNKAR: