Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 19, 2019

Julavsnittet kretsar kring Michaelas berättelse som hon själv beskriver den: från trasighet till ett helande. ”Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det.”

LÄNKAR:


Nov 22, 2019

Alla avsnitt är speciella på sitt sätt, men det här avsnittet är speciellt av den anledningen att den fokuserar på Evangeliska Frikyrkans stora julkampanj - Härlig är jorden...eller?

Linalie har ett samtal om plast, förändringar i våra hav och framtidshopp tillsammans med Bethanie Carney Almroth. Bethanie...


Nov 1, 2019

Linalie Newman och Ingemar Forss samtalar åter igen, den här gången från olika håll i Sverige - Örebro och Östersund.

Varför det är så inleder samtalet, men den ledtråd vi kan ge är att vi lyfter ett halleluja för att ljuset lyser i mörkret. Ingemar med familj har erfarit det tydligt under hösten och vi...


Oct 3, 2019

"Låt mig aldrig lämna dig”. Linalie Newman och Robin möts i ett förtroendefullt samtal om det som förenar dem - kärleken till Guds ord. Och det som skiljer dem åt - synen på samkönade relationer.
 

LÄNKAR:


Aug 31, 2019

Linalie träffar Linda som i intervjun berättar hur hon genom en svår period fann just hopp genom lovsången.
 
Du får lyssna till samtalet mellan missionsdirektorerna som leder in på Ingemars resa till Indien och församlingsarbetet där. Nämns gör också Joachim Elsander, Tomas Andersson Wij citeras och...