Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 24, 2019

Ännu ett lite speciellt avsnitt av Ett missionellt liv. Nummer 14 är predikan från Torpkonferensen med temat 'Ge helande & hopp vidare'.

Tre ord inledde predikan - Jesus, mission och unga. Lyssna till vad Linalie och Ingemar när de vill spegla oss och vår tid med en berättelse från Gamla...


Jun 22, 2019

Intervju med Peter Norburg från EFKs styrelse. 


Jun 21, 2019

En glad midsommar önskar vi dig idag med att erbjuda ett nytt avsnitt av Ett missionellt liv. Nummer 13 i ordningen men det första som har spelats in live på Torpkonferensen. Det i samarbete med Torpradion som i sin tur samarbetar med flertalet närradiostationer.

Det blir såklart mycket prat om Torp men också en...


Jun 19, 2019

Tre korta intervjuer i matkön. 


Jun 18, 2019

Intervju med Annelie om läget i Afghanistan.