Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 22, 2018

Linalie och Ingemar pratar om jultraditioner och tomtemission med gästen Torine Arenius. Hur undviker vi att få godhetskomplex och göra goda gärningar för vår egen skull?

Linalie berättar om när hon kände sig som en tomtemissionär och delade ut ballonger på ett barnfängelse i Nairobi, Kenya. Thorine...