Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 11, 2018

Linalie och Ingemar är tillbaka efter några intensiva veckor som missionsdirektorer. Vart var det nu Linalie har varit? Vilka hemligheter kommer fram på EFKs styrelsemöten? Och vad ser vi för framtidsvisioner för de unga i vår rörelse?

Dessutom får vi höra från Sven-Jonatan, som står inför utmaningen att...