Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 29, 2018

Linalie och Ingemar pratar om Black Friday, Buy Nothing Day och advent. Hur kan vi fira en missionell advent? Hur många julkrubbor har Linalie? Köper Ingemar kläder på second hand? I gästintervjun  får du höra Caroline Sjöberg berätta om sina kriterier vid en flytt.

Dessutom peppar Linalie och Ingemar alla...


Nov 9, 2018

Linalie och Ingemar fortsätter prata om att leva missionellt - att vara sänd av Gud. Vad händer när vi går över gränser för att berätta om livet med Jesus? Möt Ferro som gick från att vara svensk frikyrkopastor till att bli spansk bikermissionär. Lyssna på berättelsen om Therese som tillsammans med sin man...