Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 22, 2018

Ingemar och Linalie är på Torpkonferensen och träffar två gäster som berättar om Torps missionella impulser i historien och just nu. Det är Göran Janzon, mångårig medarbetare inom EFK, som har unik kunskap om Torps historia och Linnea Åberg , EFKs regionledare i Asien, som berättar hur Torp kontinuerligt...


Jun 17, 2018

I premiäravsnittet av Ett missionellt liv pratar Ingemar och Linalie vilka de är och om tanken med podden. Ingemar berättar om den församlingsplantering han är en del av och avsnittet avslutas med en intervju med Magnus A*.

Länk till innehåll i podden:

  • M4 - träning för församlingsplanterare: