Preview Mode Links will not work in preview mode

Ett missionellt liv

Sep 23, 2020

Linalie Newman möter Astrid som berättar om hennes fars bön för en alkoholiserad kvinna – där hon många år senare fick se bönesvaret.

Tillsammans med Ingemar Forss så fortsätter de båda missionsdirektorerna samtalet om bön och i vilka skeenden de kan besvaras.

LÄNKAR:

  • Evangeliska Frikyrkan: 


May 26, 2020

Mitt i livet, som missionär i Paraguay, dog Roger Korsgren hastigt 2019. Linalie Newman möter Judith Korsgren i ett ärligt och öppet samtal om sorgen, förlusten och saknaden men också om en närvarande Gud som talar tröst när det är som mörkast.

LÄNKAR:

  • Evangeliska Frikyrkan: www.efk.se

  • Information om...


Apr 3, 2020

Linalie Newman och Ingemar Forss i ett samtal om det virus som tvingar samtalet att ske över det digitala - i Örebro och Östersund.
 
Vad vill Gud göra i detta? Vad händer med oss människor när vi inte kan mötas fysiskt? Och att vi idag har teknik som ändå hjälper oss att mötas. Vi får också höra några...


Mar 3, 2020

Linalie träffar Linnea i Habo som i intervjun berättar hur hon tagit över ansvaret för en blomsterbutik och hur den också får vara kyrka. Utifrån intervjun så fortsätter samtalet mellan Linalie och Ingemar som pratar om att leva missionellt och skapa nya kreativa miljöer!

LÄNKAR:

  • Evangeliska Frikyrkan: 


Jan 29, 2020

Ett podcastavsnitt om Knutbysekten som, utöver missionsdirektorerna, spelas in med Eleonore Gustafsson. 

LÄNKAR: