Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 3, 2020

Linalie träffar Linnea i Habo som i intervjun berättar hur hon tagit över ansvaret för en blomsterbutik och hur den också får vara kyrka. Utifrån intervjun så fortsätter samtalet mellan Linalie och Ingemar som pratar om att leva missionellt och skapa nya kreativa miljöer!

LÄNKAR:

  • Evangeliska Frikyrkan: