Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 22, 2019

Alla avsnitt är speciella på sitt sätt, men det här avsnittet är speciellt av den anledningen att den fokuserar på Evangeliska Frikyrkans stora julkampanj - Härlig är jorden...eller?

Linalie har ett samtal om plast, förändringar i våra hav och framtidshopp tillsammans med Bethanie Carney Almroth. Bethanie...


Nov 1, 2019

Linalie Newman och Ingemar Forss samtalar åter igen, den här gången från olika håll i Sverige - Örebro och Östersund.

Varför det är så inleder samtalet, men den ledtråd vi kan ge är att vi lyfter ett halleluja för att ljuset lyser i mörkret. Ingemar med familj har erfarit det tydligt under hösten och vi...