Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 16, 2021

En längtan som barn, vägval, festivalevangelisation och att Gud talar i drömmar. Linalie Newman möter Hanna Persliden i ett samtal om att höra Guds röst.