Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 26, 2019

Linalie och Ingemar har pausat semestern för att vara med på konferens på Götabro Kursgård. Det blir sommarprat tillsammans med Mattias och Petra Lindsmyr - två av EFKs anställda i Region Afrika.
 
Vi kan utlova samtal om braai, vardagsliv och utmaningar i Nelspruit där de bor med sina tre barn.