Preview Mode Links will not work in preview mode

May 26, 2020

Mitt i livet, som missionär i Paraguay, dog Roger Korsgren hastigt 2019. Linalie Newman möter Judith Korsgren i ett ärligt och öppet samtal om sorgen, förlusten och saknaden men också om en närvarande Gud som talar tröst när det är som mörkast.

LÄNKAR:

  • Evangeliska Frikyrkan: www.efk.se

  • Information om...