Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 23, 2020

Linalie Newman möter Astrid som berättar om hennes fars bön för en alkoholiserad kvinna – där hon många år senare fick se bönesvaret.

Tillsammans med Ingemar Forss så fortsätter de båda missionsdirektorerna samtalet om bön och i vilka skeenden de kan besvaras.

LÄNKAR:

  • Evangeliska Frikyrkan: