Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 3, 2020

Linalie Newman och Ingemar Forss i ett samtal om det virus som tvingar samtalet att ske över det digitala - i Örebro och Östersund.
 
Vad vill Gud göra i detta? Vad händer med oss människor när vi inte kan mötas fysiskt? Och att vi idag har teknik som ändå hjälper oss att mötas. Vi får också höra några...