Preview Mode Links will not work in preview mode

Ett missionellt liv

Sep 19, 2018

Linalie och Ingemar pratar om att ställas inför nya utmaningar. Hur är det egentligen att komma in i rollen som missionsdirektor? Ingemar berättar mer om församlingsplaneteringen i Östersund och Linalie har, tillsammans med Sveriges kristna råd, varit med och författat den bön som uppmärksammats i media. Vi...


Sep 3, 2018

Ingemar och Linalie pratar om sommaren med Gud. Hur har de mött Gud och vad tar de med sig in i hösten? Från Los Angeles till Mantorp via Frizon. Om människor man vill ta rygg på och böcker som vidgat vyerna. Vi får också höra röster från EFKs missionärskonferens och festivalen Frizon.