Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 19, 2018

Linalie och Ingemar pratar om att ställas inför nya utmaningar. Hur är det egentligen att komma in i rollen som missionsdirektor? Ingemar berättar mer om församlingsplaneteringen i Östersund och Linalie har, tillsammans med Sveriges kristna råd, varit med och författat den bön som uppmärksammats i media. Vi...


Sep 3, 2018

Ingemar och Linalie pratar om sommaren med Gud. Hur har de mött Gud och vad tar de med sig in i hösten? Från Los Angeles till Mantorp via Frizon. Om människor man vill ta rygg på och böcker som vidgat vyerna. Vi får också höra röster från EFKs missionärskonferens och festivalen Frizon.