Preview Mode Links will not work in preview mode

Ett missionellt liv


Feb 15, 2019

Är det missionella livet bara för de som lyckas och är på topp? Ingemar och Linalie blir riktigt personliga om att leva ett missionellt liv när orken inte räcker till, när orden inte finns och när livet gör ont. Vi får också möta Sussie Lignell som berättar om hennes missionella liv trots det svåra.

LÄNKAR:
Testet ”Är jag kristen nu?”: www.arjagkristen.nu
Sveriges Kristna Råd (SKR): www.skr.org
Evangeliska Frikyrkan: www.efk.se
Podden: www.efk.se/ettmissionelltliv

#viiefk #podd #ettmissionelltliv #ettbrustetmissionelltliv