Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 1, 2019

Linalie Newman och Ingemar Forss samtalar åter igen, den här gången från olika håll i Sverige - Örebro och Östersund.

Varför det är så inleder samtalet, men den ledtråd vi kan ge är att vi lyfter ett halleluja för att ljuset lyser i mörkret. Ingemar med familj har erfarit det tydligt under hösten och vi ser det i ett större perspektiv, t ex i Algeriet.

Detta avsnitt får avsluta oktober, som ser vi som vår internationella månad i och med våra två missionskonferenser i Linköping och Örnsköldsvik. Idag går vi in i november och Allhelgonahelgen - Ljuset lyser i mörkret!

LÄNKAR