Preview Mode Links will not work in preview mode

Ett missionellt liv


Dec 22, 2018

Linalie och Ingemar pratar om jultraditioner och tomtemission med gästen Torine Arenius. Hur undviker vi att få godhetskomplex och göra goda gärningar för vår egen skull?

Linalie berättar om när hon kände sig som en tomtemissionär och delade ut ballonger på ett barnfängelse i Nairobi, Kenya. Thorine berättar om hur hon kuppade in sig att jobba med internationella frågor inom EFK: Som nyinflyttad student till Örebro gick hon helt enkelt till dåvarande Örebromissionen-kontoret och frågade om hon fick vara med.

Ingemar berättar också om hur han inte kan låta bli att bjuda in folk till församlingens Alpha-kurs. 

LÄNKAR:
Podden på webben: http://www.efk.se/ettmissionelltliv
Julkampanj för den förföljda kyrkan: http://www.efk.se/jul