Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 31, 2021

Linnéa Åberg, regionledare för EFKs arbete i Asien, gästar podden och berättar om situationen i Afghanistan.