Preview Mode Links will not work in preview mode

Ett missionellt liv


Apr 3, 2020

Linalie Newman och Ingemar Forss i ett samtal om det virus som tvingar samtalet att ske över det digitala - i Örebro och Östersund.
 
Vad vill Gud göra i detta? Vad händer med oss människor när vi inte kan mötas fysiskt? Och att vi idag har teknik som ändå hjälper oss att mötas. Vi får också höra några av EFKs utsända och hur deras vardag har förändrats.
 

LÄNKAR: