Preview Mode Links will not work in preview mode

Ett missionellt liv


Mar 7, 2019

Ingemar och Linalie fortsätter prata om psykisk ohälsa. Många hörde av sig efter förra avsnittet: "Ett brustet missionellt liv?". Därför är Sara Furingsten, psykolog, med i avsnittet och ger råd. Hur kan vi hantera när vi själva mår dåligt? Hur kan vi hjälpa de barn som mår dåligt som vi möter i kyrkans verksamheter? Har kyrkan varit en miljö där det varit skämmigt att kämpa med sitt psykiska mående?

Ingemar berättar också om när Jesus träffar Petrus på stranden i Johannesevangeliets 21 kapitel. Ett möte där Jesus ger hopp och bekräftelse till Petrus som förnekat Jesus tre gånger och gråtit bittert.

Dessutom smyger sig en mycket rolig nyhet med: Sebastian Stakset kommer till Torpkonferensen 2019.

LÄNKAR:
Evangeliska Frikyrkan: www.efk.se
Podden: www.efk.se/ettmissionelltliv