Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 30, 2022

I maj 2022 valdes Linalie Newman och Ingemar Forss för en ny mandatperiod som missionsdirektorer för Evangeliska Frikyrkan (EFK). De valdes för första gången 2018 och funderade då på olika sätt att kommunicera, vilket födde tanken på en egen podd - Ett missionellt liv. 

Följ med när Linalie och Ingemar nu...


Mar 10, 2022

Linalie och Ingemar samtalar tillsammans med Lena Hugo Johansson, pastor och föreståndare i Brickebergskyrkan i Örebro, utifrån SVT:s dokumentärserie ”Gud som haver barnen kär” där olika personer berättar hur de har farit illa i religiösa miljöer.

Vad kan vi lära från dessa berättelser? Vilket ansvar...


Jan 26, 2022

Från en stökig uppväxt i Umeå, via Thailand och Latinamerika, till pastor i Kumla.

Följ med när Robin Arvidsson, nybliven pastor och föreståndare i Fylstakyrkan, Kumla, i podden berättar för Linalie och Ingemar om sin livsförvandlande resa och vägen till tron.

  • Evangeliska Frikyrkan: efk.se
  • Podden: