Preview Mode Links will not work in preview mode

Ett missionellt liv

Oct 3, 2019

"Låt mig aldrig lämna dig”. Linalie Newman och Robin möts i ett förtroendefullt samtal om det som förenar dem - kärleken till Guds ord. Och det som skiljer dem åt - synen på samkönade relationer.
 

LÄNKAR:


Aug 31, 2019

Linalie träffar Linda som i intervjun berättar hur hon genom en svår period fann just hopp genom lovsången.
 
Du får lyssna till samtalet mellan missionsdirektorerna som leder in på Ingemars resa till Indien och församlingsarbetet där. Nämns gör också Joachim Elsander, Tomas Andersson Wij citeras och...


Jul 26, 2019

Linalie och Ingemar har pausat semestern för att vara med på konferens på Götabro Kursgård. Det blir sommarprat tillsammans med Mattias och Petra Lindsmyr - två av EFKs anställda i Region Afrika.
 
Vi kan utlova samtal om braai, vardagsliv och utmaningar i Nelspruit där de bor med sina tre barn.
 


Jun 24, 2019

Ännu ett lite speciellt avsnitt av Ett missionellt liv. Nummer 14 är predikan från Torpkonferensen med temat 'Ge helande & hopp vidare'.

Tre ord inledde predikan - Jesus, mission och unga. Lyssna till vad Linalie och Ingemar när de vill spegla oss och vår tid med en berättelse från Gamla...


Jun 22, 2019

Intervju med Peter Norburg från EFKs styrelse.