Preview Mode Links will not work in preview mode

Ett missionellt liv

Jun 7, 2019

Ingemar och Linalie inleder avsnittet med att visa på den fina responsen de fått och berättar om olika situationer där podden har fått vara till nytta för andra. Emanuel Ingelsten, kommunikatör på EFKs Sverigekontor, fyller i att ett avsnitt har kommit i funktion som andlig vägledning för en person.

Linalie...


Apr 18, 2019

Det är påsk och Ingemar och Linalie pratar om att Jesus visar sig för människor. Linalie berättar om en japansk pastor som mötte Jesus i en fängelsecell. Ingemar berättar om Sanne vars möte med Jesus beskrivs i Uppdrag gransknings program ”Psykrevolten”.

Dessutom en intressant intervju om hur en...


Mar 7, 2019

Ingemar och Linalie fortsätter prata om psykisk ohälsa. Många hörde av sig efter förra avsnittet: "Ett brustet missionellt liv?". Därför är Sara Furingsten, psykolog, med i avsnittet och ger råd. Hur kan vi hantera när vi själva mår dåligt? Hur kan vi hjälpa de barn som mår dåligt som vi möter i kyrkans...


Feb 15, 2019

Är det missionella livet bara för de som lyckas och är på topp? Ingemar och Linalie blir riktigt personliga om att leva ett missionellt liv när orken inte räcker till, när orden inte finns och när livet gör ont. Vi får också möta Sussie Lignell som berättar om hennes missionella liv trots det...


Dec 22, 2018

Linalie och Ingemar pratar om jultraditioner och tomtemission med gästen Torine Arenius. Hur undviker vi att få godhetskomplex och göra goda gärningar för vår egen skull?

Linalie berättar om när hon kände sig som en tomtemissionär och delade ut ballonger på ett barnfängelse i Nairobi, Kenya. Thorine...