Preview Mode Links will not work in preview mode

Ett missionellt liv

Apr 3, 2020

Linalie Newman och Ingemar Forss i ett samtal om det virus som tvingar samtalet att ske över det digitala - i Örebro och Östersund.
 
Vad vill Gud göra i detta? Vad händer med oss människor när vi inte kan mötas fysiskt? Och att vi idag har teknik som ändå hjälper oss att mötas. Vi får också höra några...


Mar 3, 2020

Linalie träffar Linnea i Habo som i intervjun berättar hur hon tagit över ansvaret för en blomsterbutik och hur den också får vara kyrka. Utifrån intervjun så fortsätter samtalet mellan Linalie och Ingemar som pratar om att leva missionellt och skapa nya kreativa miljöer!

LÄNKAR:

  • Evangeliska Frikyrkan: 


Jan 29, 2020

Ett podcastavsnitt om Knutbysekten som, utöver missionsdirektorerna, spelas in med Eleonore Gustafsson. 

LÄNKAR:


Dec 19, 2019

Julavsnittet kretsar kring Michaelas berättelse som hon själv beskriver den: från trasighet till ett helande. ”Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det.”

LÄNKAR:


Nov 22, 2019

Alla avsnitt är speciella på sitt sätt, men det här avsnittet är speciellt av den anledningen att den fokuserar på Evangeliska Frikyrkans stora julkampanj - Härlig är jorden...eller?

Linalie har ett samtal om plast, förändringar i våra hav och framtidshopp tillsammans med Bethanie Carney Almroth. Bethanie...